Κανάκης Κώστας. “Εισαγωγή: Εγκαινιάζοντας έναν νέο Forum για την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας”. Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics 1, no. 1 (November 15, 2017): i-vii. Accessed June 28, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/awpel/article/view/14625.