Γαβριηλίδου Ζωή, and Μητσιάκη Μαρία. “Εννοιολογική και κριτική ανάλυση των μεταφορών για τον κορονοϊό στον δημόσιο διαδικτυακό λόγο”. Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics 3 (March 21, 2022): 202–229. Accessed February 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/awpel/article/view/29956.