1.
Γαβριηλίδου Ζ, Μητσιάκη Μ. Εννοιολογική και κριτική ανάλυση των μεταφορών για τον κορονοϊό στον δημόσιο διαδικτυακό λόγο. awpel [Internet]. 2022 Mar. 21 [cited 2024 Feb. 24];3:202-29. Available from: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/awpel/article/view/29956