[1]
Ασλάνη Ι., Αλούπη - Σιώτη Ε., Καρύδας Α.-Γ. και Πασχάλης Β. 2013. Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ). Μουσείο Μπενάκη. 9, 9 (Οκτωβρίου 2013), 61–69. DOI:https://doi.org/10.12681/benaki.10.