(1)
Ασλάνη Ι.; Αλούπη - Σιώτη Ε.; Καρύδας Α.-Γ.; Πασχάλης Β. Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ). Benaki 2013, 9, 61-69.