Ασλάνη Ι., Αλούπη - Σιώτη Ε., Καρύδας Α.-Γ., & Πασχάλης Β. (2013). Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ). Μουσείο Μπενάκη, 9(9), 61–69. https://doi.org/10.12681/benaki.10