Ασλάνη Ιωάννα, Αλούπη - Σιώτη Ελένη, Καρύδας Ανδρέας-Γερμανός, και Πασχάλης Βασίλης. 2013. ‘Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ)’. Μουσείο Μπενάκη 9 (9):61-69. https://doi.org/10.12681/benaki.10.