[1]
Ασλάνη Ι., Αλούπη - Σιώτη Ε., Καρύδας Α.-Γ., και Πασχάλης Β., ‘Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ)’, Benaki, τ. 9, τχ. 9, σσ. 61–69, Οκτωβρίου 2013.