Ασλάνη Ιωάννα, Αλούπη - Σιώτη Ελένη, Καρύδας Ανδρέας-Γερμανός, και Πασχάλης Βασίλης. ‘Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ)’. Μουσείο Μπενάκη 9, no. 9 (Οκτώβριος 31, 2013): 61–69. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 2, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/benaki/article/view/1762.