1.
Ασλάνη Ι, Αλούπη - Σιώτη Ε, Καρύδας Α-Γ, Πασχάλης Β. Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ). Benaki [διαδίκτυο]. 31 Οκτώβριος 2013 [παρατίθεται 2 Απρίλιος 2023];9(9):61-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/benaki/article/view/1762