[1]
ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν.Γ. 1987. Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά. Byzantina Symmeikta. 7, (Sep. 1987), 193–204. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.716.