[1]
ΚΟΝΤΗ Β. 1999. Μαρτυρίες γιὰ τὴν εἰκονομαχικὴ ἔριδα στὴν Πελοπόννησο. Προβλήματα καὶ προσεγγίσεις. Byzantina Symmeikta. 13, (Sep. 1999), 77–95. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.861.