[1]
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. 1999. Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα. Byzantina Symmeikta. 13, (Sep. 1999), 157–166. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.864.