[1]
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. 2008. Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα. Byzantina Symmeikta. 14, (Sep. 2008), 49–56. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.873.