[1]
ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. 2008. Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα. Byzantina Symmeikta. 15, (Sep. 2008), 149–159. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.893.