[1]
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π. 2014. Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται). Byzantina Symmeikta. 23, (Feb. 2014), 201–216. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.1097.