[1]
ΠΑΛΛΗΣ Γ.Ν. 2014. Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας). Byzantina Symmeikta. 23, (Jan. 2014), 105–182. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.1124.