[1]
ΒΙΓΚΛΑΣ Κ. 2014. ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0. Byzantina Symmeikta. 23, (May 2014), 377–379. DOI:https://doi.org/10.12681/byzsym.1148.