(1)
ΚΟΝΤΗ Β. Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας. ByzSym 1983, 5, 169-202.