(1)
ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν. Γ. Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά. ByzSym 1987, 7, 193-204.