(1)
ΚΟΝΤΗ Β. Ἀργολικὰ σημειώματα. ByzSym 1994, 9, 249-268.