(1)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π. Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται). ByzSym 2014, 23, 201-216.