(1)
ΠΑΛΛΗΣ Γ. Ν. Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας). ByzSym 2014, 23, 105-182.