ΚΟΝΤΗ Β. (1983). Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας. Byzantina Symmeikta, 5, 169–202. https://doi.org/10.12681/byzsym.684