ΚΟΝΤΗ Β. (1994). Ἀργολικὰ σημειώματα. Byzantina Symmeikta, 9, 249–268. https://doi.org/10.12681/byzsym.772