ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π. (2014). Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται). Byzantina Symmeikta, 23, 201–216. https://doi.org/10.12681/byzsym.1097