ΚΟΝΤΗ Β. Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 5, p. 169–202, 1983. DOI: 10.12681/byzsym.684. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3496. Acesso em: 14 jun. 2024.