ΚΟΝΤΗ Β. Ἀργολικὰ σημειώματα. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 9, p. 249–268, 1994. DOI: 10.12681/byzsym.772. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3555. Acesso em: 18 may. 2024.