ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. Συμβολή στη μελέτη της σχεδογραφίας τον 11ο αιώνα. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 15, p. 149–159, 2008. DOI: 10.12681/byzsym.893. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3684. Acesso em: 20 may. 2024.