ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π. Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται). Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 23, p. 201–216, 2014. DOI: 10.12681/byzsym.1097. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3808. Acesso em: 25 jul. 2024.