ΠΑΛΛΗΣ Γ. Ν. Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας). Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 23, p. 105–182, 2014. DOI: 10.12681/byzsym.1124. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3826. Acesso em: 25 jul. 2024.