ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μ. Σ. Bιβλιοκρισία:Ε. BRAOUNOU-PIETSCH, Beseelte Bilder. Epigramme des Manuel Philes auf bildliche Darstellungen, Wien: Verlag der Österr. Ak. der Wissenschaften, 2010. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 23, p. 305–315, 2014. DOI: 10.12681/byzsym.1103. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3912. Acesso em: 25 jul. 2024.