ΒΙΓΚΛΑΣ Κ. ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0. Byzantina Symmeikta, [S. l.], v. 23, p. 377–379, 2014. DOI: 10.12681/byzsym.1148. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3927. Acesso em: 20 jul. 2024.