γερμανίδου σοφία. 2023. “Βιβλιοκρισία:V. FOSKOLOU and S. KALOPISSI-VERTI (επιστ. επιμ.), Intercultural Encounters in Medieval Greece After 1204. The Evidence of Art and Material Culture (Byzantioς. Studies in Byzantine History and Civilization 19), Turnhout: Brepols 2022”. Byzantina Symmeikta 33 (November):309-18. https://doi.org/10.12681/byzsym.32429.