ΚΟΝΤΗ Βούλα. 1983. “Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας”. Byzantina Symmeikta 5 (September):169-202. https://doi.org/10.12681/byzsym.684.