ΜΟΣΧΟΝΑΣ Νίκος Γ. 1987. “Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά”. Byzantina Symmeikta 7 (September):193-204. https://doi.org/10.12681/byzsym.716.