ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σταυρούλα. 2008. “Η «επιβουλή» του Ρωμανού Βοΐλα. Μία μορφή πρόληψης συνωμοσίας στα μέσα του 11ου αιώνα”. Byzantina Symmeikta 14 (September):49-56. https://doi.org/10.12681/byzsym.873.