ΠΑΛΛΗΣ Γεώργιος Νέστορος. 2014. “Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας)”. Byzantina Symmeikta 23 (January):105-82. https://doi.org/10.12681/byzsym.1124.