ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μανόλης Σ. 2014. “ 2010”. Byzantina Symmeikta 23 (January):305-15. https://doi.org/10.12681/byzsym.1103.