ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Χρήστος. 2013. “ 2011”. Byzantina Symmeikta 22 (April):413-29. https://doi.org/10.12681/byzsym.1106.