ΛAMΠΑΚΗΣ Στυλιανός. 2014. “Βιβλιοκρισία: Wege Nach Byzanz. Herausgegeben Von BENJAMIN FOURLAS Und VASILIKI TSAMAKDA, Römisch- Germanisches Zentralmuseum-Forschungsinstitut für Vor- Und Frühgeschichte , Mainz 2011. ISBN 978-3-88467-186-3”. Byzantina Symmeikta 23 (May):347-49. https://doi.org/10.12681/byzsym.1143.