ΚΟΝΤΗ Β. (1983) “Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας”, Byzantina Symmeikta, 5, pp. 169–202. doi: 10.12681/byzsym.684.