ΚΟΝΤΗ Β. (1994) “Ἀργολικὰ σημειώματα”, Byzantina Symmeikta, 9, pp. 249–268. doi: 10.12681/byzsym.772.