ΧΟΝΔΡΙΔΟΥ Σ. (1999) “Σημείωμα για την τεχνική εκπαίδευση στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα”, Byzantina Symmeikta, 13, pp. 157–166. doi: 10.12681/byzsym.864.