ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Π. (2014) “Σκέψεις για δύο μεσαιωνικά τοπωνύμια της Κριμαίας (Αλούστου, Παρθενίται)”, Byzantina Symmeikta, 23, pp. 201–216. doi: 10.12681/byzsym.1097.