ΠΑΛΛΗΣ Γ. Ν. (2014) “Τοπογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο (9ος-12ος αιώνας)”, Byzantina Symmeikta, 23, pp. 105–182. doi: 10.12681/byzsym.1124.