ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ Μ. Σ. (2014) “ 2010”., Byzantina Symmeikta, 23, pp. 305–315. doi: 10.12681/byzsym.1103.