ΒΙΓΚΛΑΣ Κ. (2014) “ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Βυζαντινή Φιλοσοφία Β’. Εκδόσεις Παρουσία, Αθήνα 2013, σσ. 544. ISBN: 978-6652-40-0”, Byzantina Symmeikta, 23, pp. 377–379. doi: 10.12681/byzsym.1148.