[1]
ΚΟΝΤΗ Β., “Συμβολὴ στὴν ἱστορικὴ γεωγραφία τοῦ νομοῦ Ἀργολίδας”, ByzSym, vol. 5, pp. 169–202, Sep. 1983.