[1]
ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν. Γ., “Θρησκευτικές αδελφότητες λαϊκών στα Ιόνια νησιά”, ByzSym, vol. 7, pp. 193–204, Sep. 1987.